TerAcom lancerer IoT-løsning i Danmark

13-04-2018 14:09:21

Teracom etablerer den første samlede infrastruktur til Internet of Things (IoT) i Danmark, baseret på LoRaWAN

Et kraftigt voksende IoT-marked får nu Teracom til, at lancere den første offentlige IoT-serverplatform i Danmark, der understøtter den åbne LoRaWAN™-teknologi og har allerede flere virksomheder og kommuner blandt kunderne på platformen.­
Teracom har dermed taget det første skridt mod, at blive en central spiller på det danske IoT-marked. 
Målsætningen er, at etablere et landsdækkende trådløst IoT-netværk og dermed tage kampen op med teleselskaber, som også vil udrulle IoT-løsninger.

I den første fase af udrulningen, benytter Teracoms sin robuste, landsdækkende IT-infrastruktur som fundament for sin LoRaWAN baserede IoT-serverplatform, som kunderne kan bruge til at styre deres egne lokale IoT-netværk.

Dertil kommer Teracoms etablering af dækning fra egne master, som dermed giver en unik hybrid løsning, der sammen med kundernes lokale IoT-netværk, kan fungere som én samlet IoT-løsning.

Teracom vil udnytte sin etablerede infrastruktur, sine høje master i hele landet og sine unikke kompetencer inden for design, etablering og drift af trådløse kommunikationsløsninger, som afsæt for at skabe sig en position, som en væsentlig leverandør af fleksible og økonomisk attraktive IoT-løsninger i Danmark.

Teracoms IoT-platform er etableret i samarbejde med Indesmatech ApS, der er specialister i IoT-løsninger, baseret på LoRaWAN-teknologien.

Om lanceringen siger Teracoms adm. direktør Martin Løbel:

”Vi har fulgt udviklingen på IoT-markedet nøje gennem nogen tid og ser nu en klart stigende aktivitet, der i blandt mange pilotprojekter i kommunerne. 
Det ligger lige for, at vi nu vælger at gå ind på dette marked. Vi har jo allerede et landsdækkende IP- og broadcastnet og en unik kompetence omkring etablering og drift af professionelle og sikre trådløse netværk.

Og med vores nye nordiske IoT-serverplatfom og et tæt samarbejde med udvalgte partnere, er vi særdeles godt rustet til at tilbyde vores kommende IoT-kunder de komponenter og den knowhow der skal til, for at udnytte mulighederne i IoT. Det gælder ikke mindst adgangen til en solid og driftsikker IoT-infrastruktur”.  

Martin Løbel tilføjer ”Vores målsætning er, at etablere et landsdækkende LoRaWAN-net. Vi starter i københavnsområdet og som er klar til at udbygge dækningen i resten af landet, i takt med efterspørgslen hos vores kunder. V

ores løsning er unik, da den giver mulighed for at sammenkoble eksisterende LoRaWan-net med hinanden til et fælles net. Flere kommuner har fx allerede LoRaWan-installationer og flere af dem er allerede på vores IoT-platform.

Løsningen kan lidt sammenlignes med, at du kombinerer flere lokale wifi-netværk til én samlet løsning og dermed opnår en bedre geografisk dækning. Vi har derfor forberedt os grundigt og opbygget et solidt fundament omkring IoT, så vi  er klar til at hjælpe både private og offentlige kunder med, at udnytte de nye spændende muligheder IoT åbner for, særligt inden for effektivisering og automatisering.

I samarbejde med vores specialiserede IoT-partnere, kan vi tilbyde hele værdikæden fra valg og finansiering af sensorer og gateways, over design og etablering af netværksinfrastrukturen, til kunden trækker de opsamlede data og skaber ny værdi for sin forretning”.

Og Martin Løbel slutter ”Sideløbende vil vi også gerne bidrage aktivt til, at drive udviklingen inden for IoT, gennem fx pilotprojekter i samarbejde med universiteter og offentlige og private virksomheder”.

 

Teracom har valgt LoRaWAN-teknologien

Teracom har valgt at skabe et økosystem, med LoRaWAN som fundament, for virksomhedens IoT-udrulning.
LoRaWAN er en åben, international anerkendt standard for kommunikation mellem forskellige intelligente enheder som IoT-sensorer og IoT gateways.
Den betydelige tilslutning til den åbne LoRa-standard fra globale elektronik-producenter, sikrer kunderne et bredt og økonomisk attraktivt udvalg af LoRaWAN-baserede IoT-enheder og sensorer.

Teknologien er specielt udviklet til at leve op til de krav om robusthed, lang trådløs rækkevidde, lang batterilevetid og sikkerhed, der ofte stilles, når man skal kunne kommunikere med sensorer, der er placeret i alt fra indendørs arealer og dybe kældre til brønde, lysmaster, sporingsenheder og miljøovervågning udendørs.

 

Kontakt for yderligere information:

Martin Løbel
Adm. direktør, Teracom A/S
Martin.lobel@teracom.dk
27 22 62 37

 

LoRa™ og LoRaWAN™ er varemærker tilhørende Semtech Corporation.