Teracom loggaStartsida

Års- och 
hållbarhets­redovisning

2018

Vd-intervju
Bra resultat 2018

”Teracom bygger nät som aldrig får fallera och som möter samhällets behov av robust infrastruktur för kommunikation. Samtidigt ska vi vara effektiva, hållbara och lönsamma. 2018 levererar vi bra resultat på alla dessa områden.”

Åsa Sundberg, vd Teracom Group

LÄS HELA VD-INTERVJUN

Om oss
Teracoms vision är att vara ett självklart nav i framtidens kommunikationssamhälle.

Teracom i korthet

Omsättning, MSEK

1 596 

Resultatutveckling koncernen
MSEK
500400300200100
0
392
382
485
23
23
30
%
5040302010
0
201620172018
Rörelseresultat
Rörelsemarginal

Antal medarbetar­e

483

Rörelseresultat, MSEK

485

99,8%

Andel hushåll i Sverige som nås av Teracoms rikstäckande marknät

Viktiga händelser
2018

Renodlingen av bolaget fortsatte 2018. Teracom lämnade Danmark och marknaden för kommunikationsoperatörer. Vid sommarens skogsbränder sattes krisberedskapen på prov.

Ta del av årets viktiga händelser här


Branden i Sveg

Teracoms krisberedskap sattes på prov i juli 2018 när skogsbränder närmade sig företagets sändningsstation utanför Sveg. Stationen fick evakueras och en nödstation sättas upp. Teracomandan sattes på prov – och höll måttet.

Läs om de dramatiska dygnen i Sveg

Vår omvärld
och strategi

Säker och robust kommunikation blir allt viktigare i det digitala samhället. Samtidigt ökar behovet av skydd, trygghet och krisberedskap. Därför är Teracoms strategi att bygga, driva och förvalta samhällsviktiga rikstäckande nät för hela Sverige.

Läs mer om vår omvärld & strategi