Teracom loggaStartsida

Viktiga händelser
2018

Renodlingen av bolaget fortsatte 2018. Teracom lämnade Danmark och marknaden för kommunikationsoperatörer. Vid sommarens skogsbränder sattes krisberedskapen på prov. 

Renodling av verksamheten

  • Teracom sålde dotterbolaget Teracom A/S i Danmark till investmentbolaget Agilitas. Affären är ett led i strategin att renodla verksamheten och fokusera helt och hållet på den svenska marknaden.
  • Alla avtal inom kommunikationsoperatörstjänster såldes till Zitius som ägs av Telia. Därmed lämnar Teracom denna marknad.
  • Ett avtal tecknades med Bluecom om överlåtelse av kundavtal och rättigheter till Air2Fibre, som lanserades av Teracom 2016. Överlåtelsen innebär att båda parter kan fokusera på sina kärnkompetenser.

Radion är ett pålitligt massmedium när samhället utsätts för stora påfrestningar, som under sommarens skogsbränder.

Krishantering, säkra nät och täckning

  • En skogsbrand ledde i mitten av juli till att alla utsändningstjänster utom SVT och Radio P4 vid stationen i Sveg fick stängas ner under cirka ett dygn.
  • I augusti genomfördes en omläggning av frekvenser för kommersiella radiokanaler. Syftet var att uppnå ökad regional täckning. Tre nya nationella kommersiella radiokanaler började också sända i Sverige.
  • Kaknästornet stängdes för allmänheten först i juni i samband med hissreparationer och sedan från och med 25 september på grund av brister i sprinklersystem och rökevakuering. Teracoms verksamhet i tornet kunde dock pågå som vanligt.

Exempel på strategiskt viktiga affärer

  • Avtalet med Discovery Communications Europe om rikstäckande och regional utsändning av tv förlängdes till juni 2020.
  • Ett åttaårigt avtal tecknades med Nordic Entertainment Group (NENT), tidigare MTG Radio avseende regional utsändning av radio.
  • Ett serviceavtal tecknades med Polisen avseende Fjällradion, som är ett viktigt nät som måste fungera vid räddningsinsatser. Att ha servicepersonal på plats i fjällen var avgörande för affären.