Teracom loggaStartsida

Säker kommunikation för ett tryggare samhälle

Robust och säker digital kommunikation betyder allt för att vi ska ha ett hållbart och tryggt samhälle. Som medborgare behöver vi pålitliga kommunikationsnät som når oss alla, varje tid på dygnet. Det är därför Teracom finns.

Teracom äger och driver utsändningsnätet för radio och tv som når 99,8 procent av hushållen i Sverige. Teracoms landsomfattande nät och långa erfarenhet gör det möjligt att erbjuda en rad integrerade kommunikationslösningar samt tjänster för drift och underhåll av nät. Att erbjuda säkra lösningar för samhällsviktiga funtioner är en del av Teracoms grundkompetens. 

Vision

Vår vision är att vara ett självklart nav i framtidens kommunikationssamhälle.

Affärsidé

Teracom erbjuder tillgång till landstäckande samhällsviktig infrastruktur och kommunikationstjänster för Sveriges säkerhet.

Mission

Teracoms uppgift är att bidra till ett fritt och tryggt samhälle där alla har tillgång till kommunikation, underhållning och information när man vill och behöver – oavsett.

Teracom levererar säkra och robusta kommunikationsnät för ett tryggare samhälle.

Fakta om Teracom Group AB

Ägare: Svenska staten

Marknader: Sverige (Danmark avyttrades under 2018)

Erbjudande: Robusta och säkra kommunikationstjänster som omfattar ansvar för marknätet för tv och radio, VMA (Viktigt Meddelande till Allmänheten) och Rakel (det svenska blåljusnätet). 

Kunder: Privata och offentliga aktörer såsom medieföretag, myndigheter och offentliga organisationer - i förlängningen är hela Sveriges befolkning uppdragsgivare.

INTÄKTER MSEK

1596

Rörelseresultat koncernen
MSEK
500400300200100
0
392
382
485
23
23
30
%
5040302010
0
201620172018
Rörelseresultat
Rörelsemarginal

Antal medarbetar­e

483

Rörelseresultat, MSEK

485

TILLGÄNGLIHET RAKELNÄTET 

99,96%

Visar en totalbild av tillgängligheten för användarna av Rakelnätet.