Teracom loggaStartsida

Traineer
som vågar utmana

Att vara trainee på Teracom handlar inte om att ta efter äldre kollegor och skolas in i ett på förhand definierat yrke. I stället välkomnar Teracom att traineerna ifrågasätter och kommer med nya lösningar samt bidrar med idéer och nya perspektiv.

JULIA LUNDGREN

Ålder: 27 år 
Utbildning: Civilingenjör i molekylär bioteknik – inriktning bioinformatik 
Det bästa med att vara trainee: Möjligheten att lära sig och testa på nya saker och samtidigt få en helhetsbild av företaget. 
Det bästa med Teracom: Kombinationen av teknik och samhällsnytta samt alla kompetenta och trevliga personer på företaget som så gärna delar med sig av sina kunskaper.

Fredrik Zetterblom

Ålder: 29 år
Utbildning: Civilingenjör elektroteknik vid Lunds Tekniska Högskola samt specialistofficer i Försvarsmakten
Det bästa med att vara trainee: Möjligheten att få testa olika arbetsområden inom organisationen.
Det bästa med Teracom: De samhällsviktiga uppdragen.

Årets traineer om sin första tid på Teracom

Julia Lundgren började som trainee i september 2018 och kom snabbt in i verksamheten.

"Kulturen på Teracom är både generös och kunnig. Mina kollegor delar med sig av sin kunskap samtidigt som de välkomnar mina tankar och idéer", säger Julia Lundgren, som är nyutexaminerad civilingenjör inom bioinformatik från Uppsala Universitet.

Även Julias trainee-kollega Fredrik Zetterblom uppskattar Teracoms fokus på nytänkande.

"Jag uppskattar särskilt att jag förväntas bidra med problemlösning", säger Fredrik, "Det gör att jag utvecklar både mig själv och företaget. Samtidigt får jag kontakter i organisationen när jag söker bakgrundsinformation. Jag upplever att min utbildning från Lunds Tekniska Högskola och min erfarenhet som officer i Försvarsmakten gör att jag har nya perspektiv att bidra med".

Teracoms traineer roterar mellan olika avdelningar och funktioner för att få förståelse för olika aspekter av verksamheten. Arbetsuppgifterna varierar med företagets behov och anpassas till traineernas kompetensprofiler och intresseområden.

Både Fredrik och Julia värdesätter att Teracom så tydligt signalerar en öppenhet för förändring och utveckling. Men det var inte det som i första hand gjorde att de valde att söka sig till Teracom.

"För mig var möjligheten att få bidra till samhället den viktigaste anledningen", säger Fredrik. "Jag vill göra något meningsfullt".

"Jag sökte ett traineeprogram eftersom det är en fantastisk möjlighet att få lära känna olika delar av ett företag i början av sin karriär. När jag kom i kontakt med Teracom fastnade jag för kombinationen teknik och samhällsnytta. Det är en rolig kombination som passar mig. Jag tycker att den rekryteringsdag jag bjöds in till gav mig väldigt bra information. Dessutom var Teracom snabba och tydliga i sin återkoppling, vilket gjorde att jag fick ett bra första intryck av företaget", säger Julia.