Teracom loggaStartsida

Värdeskapande
affärsmodell

Robust och säker kommunikation betyder allt för att vi ska ha ett hållbart och tryggt samhälle. Som medborgare behöver vi pålitliga kommunikationsnät som når oss alla, varje tid på dygnet, oavsett vad som händer. Det är därför Teracom finns.

 • Medarbetar­e
 • Kompetens
 • Finansiellt kapital
 • Frekvensutrymme
 • Utrustning och material
 • Energi
 • Kundrelationer
 • Viktiga samhällsfunktioner och näringslivet är beroende av stabil uppkoppling
 • Ökad betoning på säkerhet i en osäker omvärld
 • Fortsatt växande datavolymer i samhället
 • Nya förutsättningar på tv- och radiomarknaden
 • Produktion av nät
 • Övervakning av nät
 • Förebyggande underhåll
 • Avhjälpande underhåll
 • Ägare
 • Myndigheter
 • Kunder och leverantörer
 • Medarbetar­e
 • Media
 • Bransch- och intresseorganisationer
 • Allmänheten
 • Samhällsviktiga nät för bland annat blåljusmyndigheter och sjöräddning
 • Varningssystem Viktigt meddelande till Allmänheten (VMA)
 • Tv och radio från både public service och privata programbolag
 • Bredband, tv och telefoni till privatpersoner och företag i hela Sverige, såväl stad som lands- och glesbygd.

Exempel på vad vi erbjuder:

 • Drift av nät för samhällsskydd och beredskap
 • Frekvenseffektiv utsändning av tv och radio
 • Dataöverföringstjänster
 • Underhåll och felavhjälpning på kommunikationsutrustning och nät med egen personal
 • Plats för utrustning i master och lokaler
 • Befolkningstäckning, tv- och radioutsändning: 99,8%
 • 520 arbetstillfällen (anställda och inhyrda)
 • 72 MSEK i betald inkomstskatt
 • 206 MSEK i föreslagen utdelning avseende 2018 till ägaren, svenska staten
 • Inköp för 830 MSEK
 • Klimatpåverkan - utsläpp av 2 851 ton koldioxidekvivalenter