Teracom loggaStartsida

Skogsbranden
tog fram Teracomandan

Teracoms krisberedskap sattes på prov i juli 2018 när skogsbränder närmade sig företagets sändningsstation utanför Sveg. Efter att Räddningstjänsten krävt evakuering av stationen startade en rad akuta aktiviteter för att undvika avbrott i samhällsviktiga funktioner. Alla delar av verksamheten involverades – produktion, underhåll och övervakning.

Sommaren 2018 drabbades Sverige av ett 50-tal skogsbränder. Det torra och varma vädret hade gjort att brandrisken var stor i hela landet och nationellt eldningsförbud hade införts. Den 5 juli gick Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ut med ett meddelande till allmänheten:

”Det varma och ovanligt torra vädret gör att brandrisken närmar sig rekordnivåer … Läget är extremt allvarligt och kan påverka människors liv och hälsa. En liten brand kan snabbt få stora konsekvenser.”

Tjock rök låg över Sveg i mitten av juli 2018 och två bränder närmade sig Teracoms station från olika håll.

Akut utrymning och nödstation

För Teracoms personal slutade sommarlugnet abrupt den 17 juli när Räddningstjänsten i Jämtland meddelade att sändningsstationen utanför Sveg behövde utrymmas.

”Branden hade kommit så nära att det låg rök över anläggningen. Vi uppmanades att stänga av ventilationen i bygganden för att inga gnistor skulle komma in. Vi behövde också se till att ingen personal vistades där”, säger Gunnar Bergman, krisledare och chef för Produktledning.

Serviceingenjören Markus Bäckelin, som är stationerad i Sveg, var vid tillfället på semester två mil från den brandhotade masten.

”Jag blev uppringd av en kollega i Östersund och satte mig direkt i bilen för att köra till Sveg. Väl där började vi tillsammans förbereda för att stänga ner anläggningen och sätta upp en mobil nödanläggning någonstans i närområdet. Det var ett dramatiskt läge med tjock rök över hela samhället och två bränder som närmade sig från olika håll”, berättar Markus.

Teracom har inövade rutiner för krislägen som innebär att tre grundfunktioner aktiveras. Den operativa gruppen arbetar med den aktuella akuta krisen, de strategiskt ansvariga har övergripande kontroll utanför det aktuella krisområdet. Och kommunikationsteamet ser till att korrekt och relevant information når rätt målgrupper.

Markus, Gunnar och deras kollegor fattade snabbt beslut om att stänga av all tv- och radiosändning utom Sveriges Radio P4, SVT1 och SVT2.

”Utan ventilation kan vi inte ha all utrustning i gång – speciellt inte när det är 30 grader varmt ute – så det var viktigt att prioritera”, säger Gunnar Bergman. ”Det faktum att vi inte kunde få tillgång till lokalerna för att åtgärda eventuella driftstörningar bidrog också till att vi snabbt fattade beslut om att upprätta en nödstation i närheten.”

Räddningstjänsten gjorde insatser på platsen för att förhindra att branden spred sig till byggnaden. Samtidigt började Teracoms nätplanerare Per Zeinow på huvudkontoret i Stockholm söka efter lämpliga platser för en nödstation.

”Jag kan våra nät och vet var varje station har sin täckning. Med hjälp av kartverktyg och information om var människor bor i området, så kunde jag föreslå en lämplig plats“, säger Per.

Eftersom det var bråttom – och inte säkert att nödstationen skulle behöva tas i bruk – prioriterades täckning för Sveriges Radio P4.

”P4 har högsta prioritet i alla lägen – den måste alltid fungera eftersom det är där vi sänder Viktigt Meddelande till Allmänheten. Tv och andra radiokanaler kommer i andra hand och i det här brådskande läget var det viktigt att fatt snabba beslut och att etablera en nödstation på en plats som var tillräckligt bra,” säger Per.

Per tipsade kollegorna som var på plats i Sveg om en plats med bra täckning i byn Ytterberg.

”Vi hittade en grusplan i Ytterberg där vi kunde etablera oss. Vi jobbade fram till elva på kvällen och alla engagerade sig verkligen till 100 procent”, säger Markus.

Under natten kom en vagn med nödsändare samt en mastbil och elverksvagn. Morgonen därpå var Markus och kollegorna på plats tidigt och fortsatte etableringen av nödstationen som kvar klar vid 17-tiden. Totalt jobbade tio personer tillsammans i Sveg.

”Alla visste vad de skulle göra och arbetet flöt på otroligt bra. Vi fick även hjälp av Ytterbergs Byförening med el och toaletter. På eftermiddagen var vi klara och kunde göra provsändningar. Sedan spärrade vi av området och Securitas kom för att hålla vakt.”

Gunnar, Markus och Per vittnar alla om det goda samarbetet och den stora uppslutningen både i och utanför Teracom.

”Det är förstås väldigt tråkigt att det brann, men jag hade personligen en positiv upplevelse. Krisläget visade verkligen på Teracom-andan – alla gör allt de kan för att sändningarna ska fungera”, säger Markus.

Insatserna krävde också tät samverkan med andra samhällsaktörer, som kommunen, landstinget, Länsstyrelsen i Jämtland med flera.

Tack och lov behövde nödsändarlösningen aldrig tas i drift. Redan mot kvällen den 18 juli hade brandläget runt den ordinarie stationen stabiliserats och Teracoms personal fick tillgång till stationen igen. Alla kanaler kunde börja sändas igen.

Faran inte över

Faran var dock inte över och det fanns fortsatt risk för att branden skulle ta sig närmre stationen igen.

”Vi beslutade att i så fall prioritera Sveriges Radio P4 som fungerar som kanal för krisinformation och Viktigt meddelande till allmänheten (VMA)”, säger Gunnar Bergman.

Teracoms vd Åsa Sundberg följde utvecklingen noga och är stolt över att krisberedskapen fungerade så bra:

”Sommarens bränder är ytterligare ett bevis på att samhället måste vara ännu bättre förberett på kriser i framtiden, och det gäller inte minst säkra kommunikationsvägar. Vi fortsätter att fokusera på säkra nät och krisberedskap”, säger hon.