Teracom loggaStartsida

Säkra kommunikationsnät
som står emot hot

Teracom äger, driver, underhåller och övervakar säkra kommunikationsnät som gör att vårt samhälle har tillgång till kommunikation utan avbrott.

Bolaget är branschledande inom robust och säker drift samt bra täckning. Infrastrukturen är konstruerad för att alltid fungera, även under svåra förhållanden som extrem väderlek, kraftförsörjningsproblem, fiberbrott eller sabotage. Näten är särskilt väl lämpade för verksamheter med nolltolerans mot avbrott och höga krav på säkerhet och skalskydd.

Teracoms säkerhetsklassade serviceorganisation som är utlokaliserad över hela Sverige är snabbt på plats för akuta underhållsåtgärder.

Att tillhandahålla nät med denna höga prestanda är kärnan i verksamheten. Robustheten uppnås bland annat genom god tillgång på reservkraft, alternativa kopplingsvägar (så kallad redundans), tillgång till driftsäker radiolänk och reservutrustning. Genom både batteribackup och dieselaggregat kan Teracom garantera kraftförsörjning i flera dygn vid elavbrott. Särskilda insatser har de senaste åren riktats mot säkerhetsområdet – det gäller fysisk säkerhet, informationssäkerhet, säkra nät och skalskydd vid anläggningar. Den säkerhetsklassade serviceorganisationen som är utlokaliserad över hela Sverige är snabbt på plats för akuta underhållsåtgärder.

Säker förbindelse

Det alltmer ansträngda säkerhetsläget i samhället gör att efterfrågan på radiolänk och andra robusta lösningar med hög tillgänglighet ökar från bland annat myndigheter, landsting, elbolag och andra verksamheter med höga säkerhetskrav och nolltolerans för avbrott. Teracom erbjuder tjänsten Säker förbindelse End-to-End, som innebär framföringsvägar för datatrafik som enbart går via radiolänk. Det medför redundans och att datatrafiken överförs i nät som är geografiskt separerade från andra operatörers nät.

Efterfrågan på radiolänknät har ökat de senaste åren eftersom det är oslagbart när det gäller robusthet och redundans.

En komplett nätleverantör

Teracoms erbjudande omfattar allt från hela nät till enstaka förbindelser, inplacering av utrustning i vår infrastruktur och servicetjänster. Tjänsterna är utformade med särskilt fokus på verksamheter med kritisk information som alltid måste nå fram, såsom samhällsviktiga funktioner.

Teracoms nät

  • Med marknätet för tv och radio som grund – det vill säga över 600 master spridda över landet – äger, driver, förvaltar och utvecklar Teracom olika typer av kommunikationsnät.
  • Teracom äger också ett radiolänkstamnät – en unik tillgång. 
  • Verksamheten har även ett rikstäckande fiberstamnät som används för ökad redundans och robusthet.