Teracom loggaStartsida

Robust och säkert
för ett tryggt samhälle

Vårt samhälle är beroende av att det finns kommunikationsnät som fungerar och är skyddade mot intrång. När vi ansvarar för kommunikationsnät så är de stabila och säkra. Vi har genom åren bevisat det genom att ta ansvar för bland annat blåljusnätet Rakel och tjänsten Viktigt Meddelande till Allmänheten.

Det ska dessutom gå att leva överallt i Sverige – i såväl landsbygd som storstad. Det kräver kommunikationsnät som når överallt. Teracoms marknät för tv och radio levererar robust täckning till 99,8 procent av Sveriges hushåll.

Teracom har en viktig roll i Sveriges Totalförsvar och vid allvarliga kriser i samhället har Teracom uppgiften att säkerställa att information når fram.

Hur tryggt ett samhälle är prövas på allvar vid kriser och omvälvande händelser. Som naturkatastrofer, cyberattacker, terrorbrott eller helt enkelt förödande mänskliga misstag. Då är det viktigare än någonsin att kommunikationsnäten fungerar.

Vi bidrar till ett fritt och tryggt samhälle där alla har tillgång till kommunikation, underhållning och information när man vill och behöver – oavsett.

Teracom är arbetsgivare till 483 medarbetar­e och erbjuder en arbetsplats som präglas av ett värderingsstyrt medarbetar­skap och en säkerhetsmedveten företagskultur.