Installation og drift af IoT-løsninger

Teracom kan installere jeres IoT-løsning - og stå for drift og service

Vi hjælper jer gerne med hele installationen eller dele af den. På baggrund af vores kompetence og erfaring, kan vi vælge den bedst mulige placering og dimensionering af de trådløs enheder måde og lavest mulige omkostning, installere jeres IoT-gateways både i og udenpå bygninger eller i jeres egne master, eller vi kan installere dem i en af vores, op til 300 meter høje master. 

Uanset hvor jeres IoT-Gateways befinder sig, kan vi stå for at etablere netforbindelsen mellem jeres gateways og Teracoms centrale, nordiske IoT-server. Netforbindelsen kan vi enten etablere som en dedikeret netforbindelse eller som en lejet forbindelse i Teracoms landsdækkende IP-netværk.

Vi tilbyder at stå for al administration på Teracoms nordiske LORIOT-server og levere data videre til den IoT- applikation, I anvender hos jer.

Ønsker I ikke selv at stå for at overvåge, drive og servicere jeres IoT-løsning, kan I trygt overlade det til os.
Vores døgnbemandede Network Operating Center (NOC) overvåger mange andre netværk, som det landsdækkende radio- og tv-net i Danmark og vores eget landsdækkende IP-netværk.

Og konstaterer vi fejl i jeres net og udstyr, kan I vælge at lade Teracoms servicecentre udbedre fejl og driftsforstyrrelser 24/7/365, uden I behøver tænke på det.

Kontakt os for yderligere information

Kontakt os og få mere at vide om, hvordan vi kan hjælpe med at realisere jeres muligheder med IoT.

 

Hent produktinformation her:

Få mere information om IoT..

IoT-Rådgivning

Få professionel rådgivning, inden I går i gang med jeres IoT-projekt

Teracoms IoT-løsning

Få overblik over Teracoms IoT-løsning

Installation og drift

Teracom kan hjælpe jer med installation, drift og service af jeres IoT-løsning.

Transmissionsløsninger

Teracom kan etablere sikre transmissionsforbindelser til IoT-løsninger i hele Danmark