Broadcast - Radio & Tv

95% af befolkningen bruger os, når de ser tv eller hører radio

Vi sørger for, at danskerne kan se tv og høre radio - i alle døgnets 24 timer

Det er Teracom, der har ansvaret for transmissionen for mange af landets kommercielle radiostationers FM-kanaler, samtlige DR's FM og DAB+ kanaler samt tv via DTT til hele landet.

Vi har etableret, driver og overvåger vores eget fuldt udbyggede og landsdækkende jordbaserede sendenet, som består at et stort antal, op til 300 meter høje, strategisk placerede sendemaster, som er bundet sammen af kilometervis af redundante fiberforbindelser og radiokæde-links. 
 

Høj driftssikkerhed

Teracom's landsdækkende netværk overvåges konstant i vores døgnbemandede NOC (Network Operation Center) - helt ned til hver enkelt radio- og tv-kanal. Derfor kan vi reagere omgående og udbedre fejl, så snart de opstår.  
 

Kompetence og professionel rådgivning

Vi er Danmarks største og mest erfarne operatør inden for transmission af radio og tv.
Vi tilbyder professionel rådgivning og specialiseret kompetence om løsninger med høj kvalitet, hele vejen fra projektering og installation, over 24/7-drift og -overvågning, til løbende landsdækkende service og vedligeholdelse.

 

Digital tv

Digitale tv-løsninger
med nye muligheder.
            

 Læs mere..

Radio - FM & digital radio

Få en radioløsning,
der når ud til jeres lytterne.
        

 Læs mere..

TV-kanaler

Programpakker med fleksibelt
kanaludvalg og mere end 400 kanaler.             

 Læs mere..

  

Kontakt os, og hør mere om mulighederne

Du er altid velkommen til at kontakte os og få en snak om mulighederne for jer, med Teracom Broadcast services.

Se mere om Teracom Broadcast

TV

Digitale tv-løsninger med nye muligheder

Radio - FM & Digital radio

Radioløsninger der dækker både lokalt og på landsplan

Digital radio

Nu kan I åbne jeres egen landsdækkende radiokanal