Digitale tv-løsninger med nye muligheder

Den landsdækkende tv-løsning - fra studie til seer

Teracom er en af Danmarks største og mest erfarne operatør inden for tv-transmission.
Tv-signalerne distribueres over hele landet via DTT (Digital Terrestrial Television). I Danmark er det Teracom der har bygget, og også driver, det danske DTT-net som er et af Europas mest udbyggede digitale netværk. 
DTT-netværket er bygget op om et stort antal, op til 300 meter høje, strategisk placerede sendemaster, redundante fiberforbindelser og radiokæde-links.

Teracom er klar, så mulighederne i fremtidens tv kan udnyttes

Digitaliseringen af tv-mediet har forandret mediemarkedet. Der udvikles hele tiden nye programmer og nye kanaler kommer til. Seernes krav om høj billed- og lydkvalitet, interaktivive muligheder og mobilitet øges konstant og det vi forestiller os idag, bliver hverdag imorgen.

Teracom tilbyder et unikt distributionsnet med lang række muligheder der matcher seernes krav til fremtidens tv-platforme. Vi bruger Digital Video Broadcast-standarden (DVB-T og DVB-T2) til udsendelse af digitalt tv i vores landsdækkende DTT sendenet. 


Den sikre tv-løsning

Teracom's landsdækkende DTT-netværk overvåges konstant i vores døgnbemandede NOC (Network Operation Center) - Derfor kan vi reagere omgående hvis eventuelle fejl skulle opstå.

 

Kontakt os, og få en snak om mulighederne

Kontakt os gerne