Forsvars- & beredskabskommunikation

En beredskabskritisk kommunikationsinfrastruktur er rygraden i et robust og trygt samfund.

Pålidelig og sikker kommunikation

Problemfri kommunikation kan være altafgørende både i forhold til hverdagens hændelser som trafikuheld og lignende, men ikke mindst ved større beredskabsmæssige kriser som naturkatastrofer, giftudslip og terroranslag. Særligt ved de større hændelser, er det vigtigt at have en kommunikationsinfrastruktur, som kan nå ud til alle danskere med kritiske varslinger og informationsudveksling i såvel byer som yderområder. 

Til lands og til vands

Kommunikationsinfrastrukturen skal være dækkende ikke alene til lands, men også til vands. Danmark har mere end 7.300 km kystlinje med tilhørende farvande, hvor skibstrafikken har behov for et robust kommunikationsnet, Kystradioen. I Danmark indgår forsvarets opgaver i dag også i højere grad i et tæt samspil sammen med det civile beredskab, herunder i forbindelse med bevogtningsopgaver, kystvagt og redningsopgaver til søs.

 

Landsdækkende infrastruktur

Teracom er leverandør af en landsdækkende beredskabskritisk kommunikationsinfrastruktur i Danmark. Dette omfatter såvel større master, et IP-baseret datakommunikationsnet (WAN), service personale og 24/7/265 overvågning (NOC) af hele infrastrukturen. Infrastrukturen er fuld redundant, og vil også fungere i situationer hvor ex. kommercielle mobilnet enten er overbelastede eller bliver lukket ned ved mistanke om terroranslag eller lignende.

 

Kontakt os for yderligere information

Kontakt os og få mere at vide om vores løsninger indenfor forsvar og beredskab.

Forsvars- og beredskabsløsninger

Kystradioen

Danmarks matritime nødradiosystem sikrer radiokommunikationen til søs