Nye muligheder med Teracoms fleksible droneservices

Teracoms Droneprogram giver ikke bare nye helt muligheder for inspektion fra luften, men er samtidig ofte både billigere, mere fleksible og hurtigere at gennemføre, end de metoder, der hidtil har været anvendt.

 

Teracom droneservices kan med fordel benyttes til opgaver som eksempelvis:


Inspektion, vedligehold og planlægning

• Slitage på konstruktioner og bygningselementer
• Eftersyn af højspændingsmaster
• Eftersyn af Teleoperatørmaster
• Dokumentation af tidligere overflyvninger med sammenligning og
autogenkendelse af uregelmæssigheder eller punkter til observation
• Panoramafoto over geografiske områder i forbindelse med planlægning af
kommende infrastruktur
• Line of Sight (LOS)
• Mastebestykninger

Termiske overflyvninger

• Varmeudvikling under og efter beredskabsindsatser
• Eftersøgningsopgaver (personer/dyr)
• Søgning af lækager på fjernvarme fremføring
• Varmeudvikling i højspændingsmaster
• Fejlsøgning eller forebyggende vedligeholdelse af solcelleanlæg

 

Akutte eller planlagte opgaver

Uanset om I har behov for akut dronesupport eller har planlagte opgaver af kortere eller længere varighed I skal have løst, så klarer vores dygtige, certificerede dronepiloter opgaven.

 

Kontakt os og hør mere om mulighederne

Du er velkommen til at kontakte os og høre mere om mulighederne med droneservices fra Teracom.