Samfundsvigtig kommunikation

Sikker og robust landsdækkende kommunikationsinfrastruktur

Pålidelig og sikker kommunikation

I vores moderne samfund er problemfri og sikker kommunikation en nødvendighed, når kritiske situationer skal håndteres sikkert og effektivt.

Uanset om det drejer sig om mere dagligdags hændelser som trafikuheld, eller om håndtering af større beredskabsmæssige kriser som naturkatastrofer, giftudslip og terroranslag, er myndighedernes mulighed for at kommunikere effektivt og sikkert med hinanden, helt afgørende for at kunne løse opgaven. I sidste ende kan effektiv kommunikation udgøre forskellen mellem liv og død.

Særligt ved større hændelser, spiller en samlet kommunikationsinfrastruktur, der kan nå ud til hele befolkningen med kritiske varslinger og informationsudveksling i såvel byer som yderområder, en væsentlig rolle. 

Sikker landsdækkende infrastruktur

Teracom er leverandør af en landsdækkende beredskabskritisk kommunikationsinfrastruktur i Danmark.

Gennem mange år med projektering og installation samt drift og service på landsdækkende, redundante broadcast-netværk til radio og tv, ligger det i Teracoms DNA, at stå som garant for høj sikkerhed og driftsikkerhed i missionskritiske netværk.

Teracom tilbyder en landsdækkende infrastruktur, som også fungerer i situationer, hvor ex. kommercielle mobilnet er overbelastede eller lukket ned, som følge af mistanke om terroranslag eller lignende.

Vores infrastruktur omfatter såvel større master, fordelt over hele landet, et IP-baseret datakommunikationsnet (WAN), service personale og 24/7/365 overvågning (NOC) af hele infrastrukturen.


Kontakt os for yderligere information

Kontakt os og få mere at vide om vores løsninger inden for beredskabskritiske kommunikationsløsninger.

Se mere om beredskabskristiske kommunikationsløsninger

Forsvar

Robust landsdækkende missionskritisk kommunikationsinfrastruktur

Beredskab

Pålidelig og sikker kommunikation til hverdag og i kriser

Kystradioen

Danmarks maritime nødradiosystem sikrer radiokommunikationen til søs

Transport

Radiokommunikation med mange muligheder for tog, bus og lufthavne