BeredskabSkommunikation

Pålidelig og sikker kommunikation til hverdag og i kriser

Både når politiet, redningstjenesterne og andre beredskaber løser mindre dramatiske opgaver i hverdagen, men særligt ved omfattende og komplekse krisesituationer, er effektiv og pålidelig kommunikation afgørende vigtig for, at myndighederne kan yde en effektiv og koordineret indsats.

Både voice-radiokommunikation og udveksling af data mellem enhederne og kommandoen, spiller en helt central rolle.
Uden en fuldt dækkende og stabil radio- og dataforbindelse, er komplekse indsatser særdeles vanskelige at koordinere effektivt og dermed minimere risici for følgeskader mest muligt.

Landsdækkende infrastruktur

Teracom råder ikke blot over veludbygget trådløst, redundant netværk med master i hele landet, men også et landslækkende IP-baseret datanetværk, som hver især eller i kombination, udgør Danmarks mest sikre og pålidelige infrastruktur. 

Vi tilbyder samtidig design, projektering og installation af trådløse og IP-baserede tale- og databaserede missionskritiske løsninger, med adgang til vores døgnbemandede overvågningscenter (NOC) og til Teracoms egen landsdækkende serviceorganisation.

Teracom samarbejder løbende med anerkendte producenter af specialiseret udstyr til beredskabsløsninger.


Kontakt os for yderligere information

Kontakt os og få mere at vide om vores løsninger inden for beredskabskritiske kommunikationsløsninger.

Se mere om beredskabskristiske kommunikationsløsninger

Forsvar

Robust landsdækkende missionskritisk kommunikationsinfrastruktur

Beredskab

Pålidelig og sikker kommunikation til hverdag og i kriser

Kystradioen

Danmarks maritime nødradiosystem sikrer radiokommunikationen til søs

Transport

Radiokommunikation med mange muligheder for tog, bus og lufthavne