Danmarks maritime nødradiosystem sikrer radiokommunikationen til søs

Kystradioen, der også er kendt som "Lyngby Radio", er et nødradiosystem til brug for skibstraffiken i det danske territoriale farvand.
 
Teracom designede, etablerede og idriftsatte i 2015 et nyt digitaliseret kystradiosystem i Danmark, hvor antennepositionerne er forbundet med Teracoms nationale og sikre backbone infrastruktur. 

Det er forsvaret der i det daglige står for betjening af radiosystemet, mens Teracom har ansvaret for driften.

 

Sikkerheden til søs

Danmark har mere end 7.300 km kystlinje med tilhørende farvande, og her har skibstrafikken i nødstilfælde behov for et robust kommunikationsnet, nemlig Kystradioen.

Dette civile beredskab er i dag en integreret del af det danske forsvars opgaver, der ved siden af Kystradioen, også tæller bevogtnings- og redningsopgaver til søs.

 


Kontakt os for yderligere information

Kontakt os og få mere at vide om vores løsninger inden for missionskritiske kommunikationsløsninger til det danske beredskabs.

 

Hent Casestory nedenfor:

Se mere om beredskabskristiske kommunikationsløsninger

Forsvar

Robust landsdækkende missionskritisk kommunikationsinfrastruktur

Beredskab

Pålidelig og sikker kommunikation til hverdag og i kriser

Kystradioen

Danmarks maritime nødradiosystem sikrer radiokommunikationen til søs

Transport

Radiokommunikation med mange muligheder for tog, bus og lufthavne